Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Kurulu
Görevi Adı Soyadı
Başkan Doç.Dr.Öznur GÜRLEK KISACIK Müdür
Üye Dr.Öğr.Üyesi Ayten KÜÇÜK Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Ümmühan ÜNLÜ Müdür Yardımcısı
Üye Doç. Dr. Mehmet Fatih TURHAN Bölüm Başkanı
Üye Dr. Öğr.Üyesi Cansu YILDIRIM YALÇIN Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Grv. Sedef ÖZLİMAN Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Grv. Ali DEMİRCAN Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Grv. Z.Sümeyya POLİÇE BOZKURT Bölüm Başkanı
Raportör Adnan AKTUĞ Yüksekokul Sekreter Vekili

 

Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2023