Yaşlı Bakımı Programı Hakkında

Programın Amacı Nedir?
Programımızın amacı;

Yaşlı bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getiren, bakım işlerine yaşlı, aile ve toplumun katılımını sağlayan, evde ya da kurumda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yaparak yaşlı bireye bakım verebilecek bilgi ve beceriye sahip olan “Yaşlı Bakım Teknikerleri” yetiştirmektir.

Yaşlı Bakımı Programı için açılan kontenjan sayısı kaçtır?
Yaşlı Bakımı programına her yıl kontenjana göre 60 öğrenci alınması planlanmaktadır.
Yaşlı Bakımı Programının 2022 yılı YKS Yerleştirme sonucuna göre Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanı kaçtır?
Yaşlı Bakımı Programı 2022-YKS Yerleştirme sonucuna göre Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanı 259.185’dır
Yaşlı Bakımı Programı için okuldaki mevcut laboratuvar imkanları ve kapasiteleri nelerdir?
Programımızda öğrenim gören öğrenciler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ve okulumuz bünyesinde bulunan laboratuvarları kullanmaktadırlar ve yüksekokulumuz bünyesinde 40 m2 (60 kişi kapasiteli) öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.
Yaşlı Bakımı Programı’ndan mezun olanlar hangi unvanı alırlar?
Programımızda öğrenim gören öğrenciler, mezun olduktan sonra “Yaşlı Bakım Teknikeri” unvanı alırlar.
Yaşlı Bakımı Programından mezun olmak için gerekli koşullar nelerdir?
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak ve 120 AKTS’yi tamamlamak, 1. yıl bahar yarıyılı sonunda 30 iş günü yaz stajını yapması gerekmektedir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam şarttı aranır.
Yaşlı Bakımı Programından mezun olmak için gerekli yaz stajı nerelerde yapılabilmektedir?
Programımızda öğrenim gören öğrenciler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere Yoğun Bakım Üniteleri veya Palyatif Bakım Üniteleri bulunan Devlet ve Özel Üniversite Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığına bağlı Yoğun Bakım Üniteleri veya Palyatif Bakım Üniteleri bulunan özel ve kamuya ait devlet hastanelerinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı özel veya kamu kurumlarına bağlı huzurevi, bakımevi, gündüzlü bakımevi, rehabilitasyon merkezi, geriatri ve Palyatif bakım merkezlerinde, Kurumların Evde Bakım Hizmeti veren birimlerinde yaz stajı uygulamasını yapılabilecektir.
Yaşlı Bakımı programı mezunları nerelerde çalışabilmektedir?
Yaşlı Bakımı Programımızdan mezun olan öğrenciler, kamu ve özel huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, gerontoloji merkezlerinde, yoğun bakımlar ve geriatri servisleri, kamu ve özel hastanelerin ilgili ünitelerinde, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumlarında, belediyelerin yaşlı bakım hizmetlerinde, terminal dönem bakım merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde, değişik düzeylerde sağlık ve bakım hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar sağlık birimlerinde, gündüzlü bakım evlerinde çalışabilmektedir.
Yaşlı Bakımı programından hangi bölümlere dikey geçiş yapılabilmektedir?
2022 DGS Başvuru Klavuzu’na göre; Yaşlı Bakımı Programı’ndan mezun olan öğrenciler Acil Yardım ve Afet Yönetimi (SAY), Beslenme ve Diyetetik (SAY), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (SAY), Gerontoloji (SAY), Hemşirelik (SAY), Sağlık Yönetimi (EA) ve Sosyal Hizmet (EA) bölümlerine parantez içerisinde belirtilen puan türü ile geçiş yapabilmektedirler.

 

Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2024

Skip to content