TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI

Programın Amacı Nedir?
Tıbbi ve Aromatik Bitkileri doğal ortamlarında morfolojik olarak tanıyan, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanmasında önemli hususları, kültürünün yapılmasını, bitkilerden drog elde etme yöntemlerini bilen, kalite standartlarını bilen ve gözeten, sekonder metabolitlerin doğru ve amaca uygun eldesini yapabilen, kültüre alma çalışmalarında özelden genele her türlü işlem/yöntem bilgisine sahip, tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarındaki cihazları kullanabilen, işleme, depolama, pazarlama, ambalajlama, kullanım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan, sürdürülebilir Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ticaretinin sağlanması konusunda nitelikli iş gücü; “Tıbbi ve Aromatik Bitki Teknikerleri” yetiştirmektir.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı için açılan kontenjan sayısı kaçtır?
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı’na her yıl kontenjana göre 30 (+1) öğrenci alınması planlanmaktadır.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programının 2022 yılı YKS Yerleştirme sonucuna göre Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanı kaçtır?
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı 2022-YKS Yerleştirme sonucuna göre Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanı TYT puan türü ile 236,96147 puandır.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı için okuldaki mevcut laboratuvar imkanları ve kapasiteleri nelerdir?
Programımızda öğrenim gören öğrenciler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulum aşamasında olan laboratuvarı kullanacaklar ve 25.000 m2 büyüklükte olan AFSÜ-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma ve Uygulama Sahası’nı kullanmaktadırlar.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı’ndan mezun olanlar hangi unvanı alırlar?
Programımızda öğrenim gören öğrenciler, mezun olduktan sonra “Tıbbi ve Aromatik Bitki Teknikeri” unvanı alırlar.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programından mezun olmak için gerekli koşullar nelerdir?
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak ve 120 AKTS’yi tamamlamak, 1.yıl bahar yarıyılı sonunda 30 iş günü yaz stajını yapmak zorunluluğu mevcuttur. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam şartı aranır.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programından mezun olmak için gerekli yaz stajı nerelerde yapılabilmektedir?
Programımızda öğrenim gören öğrenciler, AFSÜ – Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma ve Uygulama Sahası başta olmak üzere Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Müdürlükler, Araştırma Enstitüleri’nde alan ile ilgili birimler, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiricilik ve işleme alanları ile ilgili faaliyet yapan kurumsallaşmış özel sektör (Bölüm onayı gereklidir!) firmalarında yaz stajı uygulamasını yapılabilecektir.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı mezunları nerelerde çalışabilmektedir?
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı’ndan mezun olan öğrenciler, tekniker unvanı alarak tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği yapan işletmelerde, TAB ihracatı ve ithalatı yapan firmalarda, gümrüklerde ithal-ihraç edilen bitkilerin kontrolünde, bitkisel ilaç imal eden, drog üretimi yapan laboratuvar ve/veya şirketlerde, aktarlarda, aromaterapi merkezlerinde, parfümeri ve kozmetik sektöründe, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Araştırma Enstitülerinde, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler herbaryum ve laboratuvarda yardımcı teknik eleman olarak istihdam edilebilmektedir.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programından hangi bölümlere dikey geçiş yapılabilmektedir?
2022 DGS Başvuru Klavuzu’na göre; Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı’ndan mezun olan öğrenciler SAY puan türü ile; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Kimya, Tarla Bitkileri Lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ile İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarından; SÖZ puan türü ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerini, EA puan türü ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler bölümlerini tercih edebilirler.

 

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023

Skip to content