Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Hakkında (NÖ-İÖ)

1-Programın Amacı Nedir?

Programımızın amacı; çalıştığı sağlık sektöründeki birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan; tıp ve sağlık teknolojilerinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguları derleyebilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen, arşiv düzenleyip, geliştirebilen ve bu yolla araştırıcıların hizmetine sunabilen sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

2-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı için açılan kontenjan sayısı kaçtır?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına her yıl kontenjana göre normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere yaklaşık 160 öğrenci alınması planlanmaktadır.

3-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının 2022-YKS Yerleştirme sonucuna göre Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanı kaçtır?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2022-YKS Yerleştirme sonucuna göre Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanı Normal Öğretim 249,23683 İkinci Öğretim 233,39702’dir.

4-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı için okuldaki mevcut laboratuvar imkânları ve kapasiteleri nelerdir?

Programımızda öğrenim gören öğrenciler, uygulamalı derslerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirmektedir.

5- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’ndan mezun olanlar hangi unvanı alırlar?

Programımızda öğrenim gören öğrenciler, mezun olduktan sonra “Sağlık Teknikeri” unvanı alırlar.

6- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından mezun olmak için gerekli koşullar nelerdir?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak ve 120 AKTS’yi tamamlamak, 1. Yıl bahar yarıyılı sonunda 30 iş günü zorunlu yaz stajını yapması gerekmektedir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam şartı aranır.

7- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından mezun olmak için gerekli yaz stajı nerelerde yapılabilmektedir?

Programımızda öğrenim gören öğrenciler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel hastanelerde yaz stajı uygulamasını yapılabilecektir.

8- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunları nerelerde çalışabilmektedir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programımızdan mezun olan öğrenciler, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının acil servis, klinik ve poliklinik bölümlerinde Tıbbi Sekreter olarak çalışabilmektedirler.

9- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından hangi bölümlere dikey geçiş yapılabilmektedir?

2022 DGS Başvuru Klavuzu’na göre; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’ndan mezun olan öğrenciler İşletme, Sağlık Yönetimi, Uluslararası İşletme Yönetimi bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2024

Skip to content