Tahakkuk/Mutemet ve Ayniyat/Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Personelimiz

Adem DEVECİ

E-mail: adem.deveci@afsu.edu.tr

0 272 213 7668-60 / 5437 / Oda:103

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023