Birim Kalite Komisyonu

AYO.UE.2 KALİTE KOMİSYONU USUL VE ESASLARI

Kalite Komisyonu
Doç. Dr. Öznur GÜRLEK KISACIK Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ayten KÜÇÜK Üye
Öğr. Gör. Ümmühan ÜNLÜ Üye
Öğr. Gör. Merve ÖZLÜ Üye
Öğr. Gör. Nurhan AYTUĞ KANBER Üye
Öğr. Gör. Gökhan BÜYÜKGÖK Üye
Öğr. Gör. Mine TOKSAL Üye
Öğr. Gör. Veysel KAS Üye
Öğr. Gör. Ali DEMİRCAN Üye
Yüksekokul Sekreter Vekili Adnan AKTUĞ Üye
Bilgisayar İşletmeni Serdal SAĞLAM Üye
Gülsün DAĞLI Öğrenci Temsilcisi Üye
Sema ALTINTAŞ Öğrenci Temsilcisi Üye

 


KALİTE KOMİSYON TOPLANTISI KARARLARI (18.11.2022)

Toplantı-1 fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.

KALİTE KOMİSYON TOPLANTISI KARARLARI (23.12.2022)

Toplantı-2 fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.

KALİTE KOMİSYON TOPLANTISI KARARLARI (06.01.2023)

KALİTE KOMİSYON TOPLANTISI KARARLARI (01.03.2023)

 

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023