Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı Hakkında Duyuru

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışmalarını sağlayarak, becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminin konusuna ya da kişisel ilgi alanına göre öğrencilerimize okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirmek üzere, çalışma imkânı sağlamaktadır. Bu kapsamda; 2023-2024 eğitim öğretim yılında Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinde çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı öğrenci alınması planlanmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin 12.10.2023 – 18.10.2023 tarihleri arasında, başvuru yapmaları gerekmekte olup; Aşağıda belirtilen şartları sağlayan öğrencilerimiz Ek’te sunulmuş olan evrak ile başvurularını belirtilen tarihler arasında Meslek Yüksekokulumuz evrak kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Yönerge için tıklayınız.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar:
• Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemiz kayıtlı öğrencisi
olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.
• Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.
• Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
• Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
• Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

• Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor.

• Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023

Skip to content