Ek Madde-1 Hükmünce 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuz Bölümlerine Yatay Geçiş Başvurusu Yüksekokulumuz Yatay-Dikey Geçiş ve Burs Komisyonunca Yapılan Değerlendirme Sonucu

Ek Madde-1 Hükmünce 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuz Bölümlerine Yatay Geçiş Başvurusu Yüksekokulumuz Yatay-Dikey Geçiş ve Burs Komisyonunca Yapılan Değerlendirme Sonucu İçin Tıklayınız.

Kayıtlar 28.08.2023 – 01.09.2023 tarihleri arasında Yüksekokulumuz öğrenci işleri biriminde yapılacaktır. Kesin kayıt işlemleri için adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1 – Onaylı not döküm belgesi (Transkript)
2 – Onaylı öğrenci belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)
3 – Ders içerikleri  (Zorunlu olmayıp İnternet bağlantısını gösteren yazı geçerlidir.)
4 – ÖSYM sonuç belgesi (Aldığı puanları ve puan türlerini gösteren sonuç belgesi)
5 – Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan merkezi puanla (Ek Madde-1) yatay geçiş yapmadığını gösterir belge/yazı aslı (Diğer belgelerinde ilgili ibare bulunan öğrenciler için zorunlu değildir.)
6 – Disiplin Cezası alıp almadığına dair belge (Diğer belgelerinde ilgili ibare bulunan öğrenciler için zorunlu değildir.)
7 – İstenen belgelere ilave olarak: Hazırlık sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir. (Diğer belgelerinde ilgili ibareler bulunan öğrenciler için zorunlu değildir.)
8- Ayrıldıkları üniversitenin öğrenci kimlik kartı (Öğrenci dosyaları talep  edildiğinde ilgili üniversitelerine iletilmek üzere)

Not:
1- Birden fazla yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan normal öğretim öğrencileri katkı payı ödeyeceklerdir.
2- Başvuru için sisteme yüklenmiş olan belgelerin aslı kayıt esnasında istenecek olup, bu belgelerde değişiklik olması durumunda kesin kayıt işlemi yapılmayacaktır.

 

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023

Skip to content