Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerle İlgili İşlemler Hakkında

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerle İlgili İşlemler

05.07.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim programlarında azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla 03.05.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının aşağıdaki şekilde düzenlenerek;

1) Önlisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun’un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarının kullandırılmasına,

2) 2547 Sayılı Kanun’un 44’üncü maddesi uyarınca azami süresi dolan öğrenciler için anılan maddenin (c) fıkrasındaki sınav haklarının kullandırılmasında,

 1. a) Eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılmasına,
  b) Teorik eğitimlerde sınav yapılmasına,
  c) Öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de “a” ve “b” bentlerindeki açıklamalara göre işlemlerin yürütülmesine,
  d) Söz konusu uygulama/sınavlara giren öğrencilerin uygulamaya/sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam etmelerine (Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin aşılmaması suretiyle)
  e) Bu öğrencilerin, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarına, karar verilmiştir.

 • Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Ek Sınav başvuru tarihleri 13 – 21 Temmuz 2023tarihleri arasındadır.
 •  Bahar yarıyılında azami öğrenim süresinin tamamlamış öğrenciler için ek sınav tarihleri;
      1. Ek Sınav Tarihleri    01.08.2023 – 04.08.2023 tarihleri arasında
        2. Ek Sınav Tarihleri   10.08.2023 – 11.08.2023 tarihleri arasındadır.
 •  Öğrenciler ek sınav hakkı başvuru dilekçelerini şahsen, kargove e-mail üzerinden teslim edebileceklerdir.

 

—>  Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Ek Sınav Hakkı Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ…

—>  Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenci Listesi İçin TIKLAYINIZ.. 

—>  Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerle İlgili Karar İçin TIKLAYINIZ.. 

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023

Skip to content