Staj İşlemleri İle İlgili Eğitim Duyurusu (Öğrenciler için)

2022-2023 Eğitim Öğretim bahar döneminde programlarımız müfredatında olan yaz stajı dersi için başvuru sürecine ilişkin meslek yüksekokulumuz öğrencilerine 04.05.2023 perşembe günü saat 16.00-17.00 arasında staj işlemleri ile ilgili olarak Microsoft teams üzerinden çevrimiçi (online) olarak eğitim düzenlenecektir. Eğitime tüm öğrencilerimizin katılması gerekmektedir.

Microsoft Teams Eğitim Bilgileri

Meeting ID: 394 808 291 615
Passcode: 6AHQYG

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSU0gLu3fC_WFVd9mmpeBAG-9dD3Xfb-Gj_NyyT9O7uo1%40thread.tacv2/1683034322810?context=%7b%22Tid%22%3a%2266c2de58-9de5-4aca-920e-c8f082aad10d%22%2c%22Oid%22%3a%22255997c4-c2f8-4f5d-b0f9-4509adca4580%22%7d

Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2023

Skip to content