Tahakkuk ve Ayniyat

 

Adnan  AKTUĞ

Bilgisayar İşletmeni

Mevlüt USLU

Bilgisayar İşletmeni