Hakkımızda

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında Ebelik Programı ile ön lisans eğitimine başlamıştır.1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Ebelik eğitiminin 4 yıllık lisans eğitimine dönüştürülmesi ile birlikte ön lisans eğitimine yeni öğrenci kaydı yapılmayarak, kayıtlı mevcut öğrencilerin mezun olmaları sağlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.10.1999 tarihli onayı ile 1999 – 2000 Eğitim-Öğretim Yılında Protez-Ortez, Tıbbi Laboratuar ve Radyoloji Programları ile yeniden eğitim ve öğretime başlayan Yüksekokulumuzda 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı açılarak öğrenci alınmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.02.2002 tarihli onayı ile, Yüksekokulumuzda 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında Hidroterapi Programının açılması ve 30 öğrencinin alınması uygun görülmüştür. Afyon Kocatepe Üniversitesi senatosunun 14.05.2003 tarihli ve 4 sayılı toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na sunularak meslek yüksekokulumuz bünyesinde 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı açılmasına ve 40 öğrencinin alınmasına karar verilmiştir.2004-2005 eğitim-öğretim yılında Tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik ile Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programlarına II. öğretim açılmıştır. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Hidroterapi programına 30 kontenjanlı II.öğretim açılmış,Yüksek Öğretim Kurumunun değerlendirmesine paralel olarak 2008-20089 eğitim-öğretim döneminde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı Afyon Meslek Yüksek okulunda teknik bir eğitim programı olarak devredilmiştir. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Yaşlı Bakım Hizmetleri programı, yine 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ise Elektronörofizyoloji programı normal öğretim olarak 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ise Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ikinci öğretim programı eğitime başlamış olup; 2018 yılı Mayıs ayında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bünyesine geçen Meslek yüksekokulumuz 2018-2019 Eğitim –Öğretim Yılında Diyaliz ve İlk ve Acil Yardım Bölümleri de açılmış ve Eğitim –Öğretime Başlamıştır.